Uitnodigingsbrief informatie avond Teylingen – Warmond Oost op 19 juni 2017

Geplaatst op: 05 juni 2017
Postbus 149

2215 ZJ Voorhout

gemeente@teylingen.nl

www.teylingen.nl

T 14 0252

F 0252 – 783 599

 

Bestuurscentrum

Raadhuisplein 1

Voorhout

 

Gemeentekantoor

Wilhelminalaan 25

Sassenheim

Aan de bewoners van dit adres

 

 
Verzenddatum zaaknummer afdeling
6 juni 2017 Beleid en Inrichting
Onderwerp uw kenmerk behandeld door
Snel internet Rob de Mooij
bijlage telefoon
14 0252

 

 

 

Reminder: tweede inloopbijeenkomst 19 juni a.s. over snel internet

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Eind mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het verbeteren van internetbereik in uw buurt. Wegens omstandigheden was het voor veel mensen helaas niet mogelijk om op deze avond aanwezig te zijn. Om die reden is besloten een tweede informatieavond te organiseren.

 

In Teylingen willen we graag voor iedereen goed en snel internet. Al is goed internetbereik geen taak van de gemeente, willen we inwoners toch graag ondersteunen. We hebben in kaart gebracht in welke gebieden in Teylingen het internetbereik niet optimaal is. Bij u in de buurt is dit het geval. Wij bekijken per gebied wat een goede manier is om het internetbereik te verbeteren. In deze brief willen wij u informeren over een mogelijke oplossing in uw buurt en nodigen u graag uit voor een informatieavond.

 

Deze avond vindt plaats op maandag 19 juni vanaf 20.00 uur bij Camping Spijkerboor, Boekhorsterweg 21 in Warmond.

 

DICO
De organisatie DICO Snel Internet Buitengebied heeft het initiatief genomen om snel internet via glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente Teylingen heeft deze organisatie gevraagd of de bewoners van de oostkant van de Teylingen eventueel kunnen aansluiten bij dit initiatief.

 

Snel internet
Bedrijven zijn afhankelijk van een goede en stabiele internetverbinding. Maar ook voor inwoners is het prettig snel internet te hebben, om zo mee te kunnen gaan in allerlei ontwikkelingen. Uw internetverbinding loopt naar alle waarschijnlijkheid via DSL/ telefoonlijn en is daardoor traag; filmpjes die eindeloos bufferen, het binnenhalen van foto’s dat minuten duurt en het versturen van bestanden kost zoveel capaciteit dat minutenlang geen internetverkeer mogelijk is. Met een glasvezel verbinding heeft u een heel goede en snelle verbinding.
Meedoen
In een gebied moet 60 procent van de bewoners gebruik willen maken van de glasvezel. Het gaan dan om bedrijven en inwoners die geen kabelaansluiting van Ziggo hebben. Een groep bewoners in het buitengebied van Kaag en Braassem, is samen met DICO Snel Internet Buitengebied aan het kijken welke bewoners mee willen doen. Als u ook snel internet wilt en mee wilt doen, dan kunt u dat aangeven via www.kaagenbraassem.snelinternetbuitengebied.nl.

 

Kosten

Als 60 procent van de inwoners meedoet aan het glasvezel, dan start de aanleg. U betaalt, als particulier, dan eenmalig 75 euro. Bedrijven betalen dan 161 euro.

Als het glasvezel er ligt, dan gaat u een vastrecht per maand betalen plus de kosten van uw abonnement. Dit komt neer op een bedrag van 60 tot 65 euro per maand voor televisie en snel internet. Deze kosten komen overeen met wat iemand binnen de bebouwde kom betaalt.  Op de bedrijventerreinen wordt gebruik gemaakt van een standaard MKB-pakket. De kosten hiervoor zijn 20 tot 40 euro per maand hoger dan het particuliere tarief.

 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op www.kaagenbraassem.snelinternetbuitengebied.nl.

Hier kunt u zich ook opgeven om mee te doen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer R. de Mooij, 14 0252 of 06-47147890.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de heer Kees van Velzen,
wethouder van Teylingen,

de behandelend ambtenaar

 

R. de Mooij

DICO Snel Internet Buitengebied
 

 

Sjouke van Dijk